Οι ευεργετικές ιδιότητες
των λουτρών,
μέσα στην πόλη

Άκανθα πτέρνας

Στην περιοχή της πτέρνας δημιουργείται μια προεξοχή οστέινη η οποία εισχωρεί συνήθως στην πελματιαία απονεύρωση και δημιουργεί πόνο με αποτέλεσμα ο πάσχων να μην μπορεί να πατήσει το πέλμα του.

Θεραπευτικά στο Λουτρόπολις χρησιμοποιούμε Υπέρηχα - laser - shock waves και άλλες τεχνικές για την μείωση της ακανθώδους προεξοχής και την εξάλειψη του πόνου. Επίσης κατασκευάζονται ειδικά πέλματα μετά από καταγραφή με τον πελματογράφο.

Τα πέλματα που κατασκευάζονται αποσυμφορίζουν την πίεση στην πτέρνα και επαναφέρουν τη βάδιση στο φυσιολογικό.

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι πόνοι στο πέλμα διαταράσσουν τη φυσιολογική βάδιση με αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου να εκδηλωθούν και δευτερογενείς παθήσεις σε άλλα σημεία του σώματος (γόνατα - μέση) λόγω αντιαλγικής θέσης βάδισης και ορθοστάτισης.