Οι ευεργετικές ιδιότητες
των λουτρών,
μέσα στην πόλη

Αρθρώσεις

Αρθρώσεις

Στις αρθρώσεις εκτιμούμε αν υπάρχει φλεγμονή - υγρό - δυσκαμψία - παραμόρφωση. Επεμβαίνουμε θεραπευτικά με τα πιο σύγχρονα μέσα για την λειτουργική αποκατάσταση της άρθρωσης και την εξάλειψη των συμπτωμάτων.