Οι ευεργετικές ιδιότητες
των λουτρών,
μέσα στην πόλη

Κακώσεις

Κατάγματα - κακώσεις τενόντων - συνδέσμων - μυών, αντιμετωπίζονται με στόχο τη συντομότερη αποκατάσταση με το καλύτερο αποτέλεσμα ώστε ο πάσχων να επανέλθει στην προηγούμενη από την κάκωση δραστηριότητά του.

Η μεγάλη εμπειρία στις αθλητικές κακώσεις μας δίνει τη δυνατότητα της ασφαλούς και άμεσης επαναδραστηριοποίησης.