Οι ευεργετικές ιδιότητες
των λουτρών,
μέσα στην πόλη

Πλατυποδία

Πλατυποδία

Είναι η μερική ή ολική κατάργηση της φυσιολογικής ποδικής καμάρας (τόξου).

Σαν σύμπτωμα αναφέρεται η έντονη κούραση των μυών του πέλματος, όπως επίσης πόνος κατά την ορθοστασία ή την παρατεταμένη βάδιση.

Στο κέντρο μας εκτός από την φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση για τον πόνο εφαρμόζουμε ειδικές ασκήσεις στις οποίες εκπαιδεύεται ο ασθενής ώστε να τις εκτελεί και στο σπίτι.

Επίσης μετά την πελματογραφία κατασκευάζονται ειδικά ορθωτικά πέλματα για τη διατήρηση της ποδικής καμάρας, την εξάλειψη των συμπτωμάτων του πόνου και την ξεκούραστη βάδιση.