Οι ευεργετικές ιδιότητες
των λουτρών,
μέσα στην πόλη

Πτώση μεταταρσίων

Πτώση μεταταρσίων

Οφείλεται στην ελάττωση του τόξου των μεταταρσίων, το οποίο επιπεδώνεται με αποτέλεσμα να χάνει τη λειτουργικότητά του και να μεταφέρει το σωματικό βάρος στις κεφαλές των μεταταρσίων οστών.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται πόνοι στην περιοχή των κεφαλών των μεταταρσίων με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η βάδιση.

Στο Λουτρόπολις χρησιμοποιούμε όλα τα θεραπευτικά μέσα για την ελάττωση του πόνου και ειδικές ασκήσεις για την ενδυνάμωση των μυών του πέλματος, των καμπτηρών των δακτύλων.

Μέσω του πελματογραφήματος καταγράφουμε την περιοχή φόρτισης των μεταταρσίων και κατασκευάζουμε ειδικούς πάτους για την αποφόρτιση των κεφαλών με αποτέλεσμα την άνετη και χωρίς πόνο βάδιση.