Οι ευεργετικές ιδιότητες
των λουτρών,
μέσα στην πόλη

Stretching
Stretching

Stretching

Το Stretching είναι τεχνικές χαλάρωσης με χειρισμούς από τον θεραπευτή. Βοηθά στην απόκτηση καλύτερης ισσοροπίας και ευελιξίας.

Με τις διατάσεις (stretching) μπορείτε να γνωρίσετε τα όρια των αρθρώσεων του σώματός σας.

Αυξάνουν σταδιακά το μήκος των μυών σας, δίνουν αίσθηση χαλάρωσης και βοηθούν τους μύες, τους τένοντες και τους  συνδέσμους να διατηρήσουν και να αυξήσουν την ελαστικότητά τους ώστε να μην τραυματίζονται.